Om oss

Vad är SCANNET?

SCANNET är ett nätverk av fältledare, forskningsstationschefer och användargrupper i norra Skandinavien och Europa som har samarbetat i fyra år för att förbättra jämförande observationer och tillgång till information om miljöförändringar i norr.

Vad gör SCANNET?

SCANNET-partners tillhandahåller stabilitet för forskning och underlättar långtidsobservationer i terrestra och sötvattensystem. Partnerna tillhandahåller också information om befintliga miljödataset från nyckelplatser i den nordatlantiska regionen och enkel tillgång till viktig miljöinformation och forskningsaktiviteter inom SCANNET-regionen.

SCANNET länkar till relaterade nätverk från lokal till global skala genom att ge ett fokus på landskapen och miljöerna i den nordatlantiska regionen.

Varför är SCANNET viktigt?

Nordliga landskap är några av Europas sista vildmarksområden. De innehåller specialiserade och mångsidiga växter och djur och stora lager av markkol. Dessa regioner upplever dock snabba miljömässiga och sociala förändringar och är särskilt sårbara för förutspådda klimatförändringar.

SCANNET strävar efter att underlätta forskning om dessa förändringar och deras konsekvenser för nord och för lägre breddgrader genom att tillhandahålla grundläggande infrastrukturbaser, lokal erfarenhet och forskningsexpertis om miljöpåverkansfrågor relaterade till landskapen i den nordatlantiska regionen.

SCANNETs framtid

SCANNET betraktas som en väldefinierad markbunden komponent i större nätverk och samarbetar inom det nybildade CEON – Circumarctic Environmental Observatories Network.
Ytterligare sajter inom SCANNET-regionen har blivit en del av ”Local Networks” medan sajter utanför regionen har ansökt om ”Observerstatus”. Vi kommer också att ha ett nära samarbete med andra nätverk som kommer att bli ”Associated Networks”.