Finse forskningsstation

Finse

Plats

Det alpina forskningscentret ligger strax öster om byn Finse (1222 m.ö.h.), i Ulviks kommun, på Hardangerviddas nordvästra ände i södra centrala Norge (60° 36′ N, 7° 30′ E).

Klimat

  • Medeltemperatur i januari: -10,1 ºC.
  • Medeltemperatur i juli: 7 ºC.
  • Genomsnittlig årsnederbörd: 1500-1800 mm.

Biologisk mångfald

Kontinuerlig kärlvegetation upp till cirka 1300 m a. s. l. Biom: Främst oligotrofa bergshedar.

Allmän forskning

Stationen har en lång historia av biologisk och geovetenskaplig forskning. 1969 installerades en klimatologisk station på 1224 m ö.h. Stationen har långtidsserier om djur inklusive små däggdjur och insekter. Massbalansdata finns tillgänglig från Hardanger jökullen.

Historia och faciliteter

Stationen består av en forskningsbyggnad som innehåller 14 bäddar, kök, labb och bastu. Stationen består även av en konferensbyggnad som omfattar 44 bäddar, kök, matsal, föreläsningssal och bastu.

Transport

Tåg från Oslo (cirka 4,5 timmar) eller Bergen (cirka 2 timmar). Forskningsstationen ligger cirka 2 km från tågstationen och beroende på årstid sker transporten till stationen antingen med lastbil eller snöskoter.

Kontaktinformation
Finse Forskningssenter,
Universitetet i Oslo, Biologiska institutionen.
PB 1066 Blindern,
N- 0316 Oslo, Norge
Tel: +47 – 56527120
Fax 47 – 56527121,

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.