Användarvillkor

Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen scannet.nu och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (sammantaget Webbplatsen).  Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar utan ändring av alla villkor som finns häri och alla andra driftregler, policyer (inklusive, utan begränsning, scannet.nu’s integritetspolicy) och procedurer som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av scannet.nu (sammantaget ”Avtalet”).

Läs detta avtal noggrant innan du går in på eller använder webbplatsen scannet.nu. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av scannet.nu, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

Ditt scannet.nu-konto och webbplats. Om du skapar en blogg/sajt på Webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen.

Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till din blogg på något missvisande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som är avsett att handla på andras namn eller rykte, och scannet.nu kan ändra eller ta bort alla beskrivningar eller sökord som den anser vara olämpliga eller olagliga, eller annars sannolikt orsakar scannet.nu ansvar.

Du måste omedelbart meddela scannet.nu om all obehörig användning av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. scannet.nu kommer inte att hållas ansvarigt för några handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår som ett resultat av sådana handlingar eller underlåtenheter.

Bidragsgivares ansvar

Om du driver en blogg, kommenterar en blogg, lägger upp material på webbplatsen, lägger upp länkar på webbplatsen scannet.nu eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av webbplatsen (allt sådant material, ”Innehåll” ), Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i och eventuell skada till följd av det innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgörs av text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara.

Genom att göra innehåll tillgängligt representerar och garanterar du att:
nedladdningen, kopieringen och användningen av innehållet kommer inte att göra intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemlighet, för någon tredje part;

om din arbetsgivare har rättigheter till immateriell egendom som du skapar, har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att publicera eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkrat ett undantag från din arbetsgivare för alla rättigheter till eller till innehållet;

du till fullo har följt eventuella tredjepartslicenser relaterade till Innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra alla nödvändiga villkor till slutanvändare;

innehållet inte innehåller eller installerar några virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll;

Innehållet är inte skräppost, är inte maskinellt eller slumpmässigt genererat, och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att leda trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorernas ranking på tredje parts webbplatser, eller för ytterligare olagliga handlingar (t.ex. som nätfiske) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (som spoofing);

Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inte hot eller uppmuntrar till våld mot individer eller enheter och bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter;
din blogg annonseras inte via oönskade elektroniska meddelanden som skräppostlänkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder;

din blogg är inte namngiven på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett annat företag. Till exempel är din bloggs URL eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller ett annat företag än ditt eget;

och du har, i fallet med innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserat och/eller beskrivit typen, arten, användningen och effekterna av materialet, oavsett om du har begärt det av scannet.nu eller på annat sätt.

Genom att skicka innehåll till scannet.nu för inkludering på din webbplats ger du scannet.nu en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra din blogg. Om du tar bort innehåll kommer scannet.nu att göra rimliga ansträngningar för att ta bort det från webbplatsen, men du är medveten om att cachelagring eller referenser till innehållet inte kan göras omedelbart otillgängligt.

Utan att begränsa någon av dessa representationer eller garantier har scannet.nu rätten (men inte skyldigheten) att, efter scannet.nu:s eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som, enligt scannet.nu:s rimliga uppfattning, bryter mot någon scannet.nu policy eller på något sätt är skadligt. eller stötande, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av webbplatsen för någon individ eller enhet av någon anledning, efter scannet.nu:s eget gottfinnande. scannet.nu har ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats.

Betalning och förnyelse

Allmänna villkor.

Genom att välja en produkt eller tjänst samtycker du till att betala scannet.nu de angivna engångs- och/eller månatliga eller årliga prenumerationsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar kommer att debiteras med förskottsbetalning den dag du registrerar dig för en uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten under en månatlig eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.

Automatisk förnyelse

Såvida du inte meddelar scannet.nu före utgången av den tillämpliga prenumerationsperioden att du vill säga upp en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du ger oss tillstånd att ta ut den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för sådan prenumeration (liksom eventuella skatter) med något kreditkort eller annan betalningsmekanism som vi har registrerat åt dig.

Uppgraderingar kan avbrytas när som helst genom att skicka in din begäran skriftligen till scannet.nu.

Tjänster

Avgifter; Betalning. Genom att registrera dig för ett tjänstekonto samtycker du till att betala scannet.nu tillämpliga installationsavgifter och återkommande avgifter. Tillämpliga avgifter kommer att faktureras från och med den dag dina tjänster etableras och innan du använder sådana tjänster. scannet.nu förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkoren och avgifterna trettio (30) dagar före skriftligt meddelande till dig. Tjänsterna kan sägas upp av dig när som helst med trettio (30) dagars skriftligt varsel till scannet.nu.

Stöd. Om din tjänst inkluderar tillgång till prioriterad e-postsupport. ”E-postsupport” betyder möjligheten att göra förfrågningar om teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från scannet.nu att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. ”Prioritet” innebär att support prioriteras framför support för användare av standard- eller gratistjänsterna scannet.nu. All support kommer att tillhandahållas i enlighet med scannet.nu:s standardtjänstpraxis, procedurer och policyer.

Ansvar för webbplatsbesökare. scannet.nu har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogramvara, som lagts upp på webbplatsen och kan därför inte ansvara för det materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda webbplatsen, representerar eller antyder scannet.nu inte att det godkänner materialet som publicerats där, eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt.

Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt stötande, såväl som innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska fel och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller publicitetsrättigheterna, eller gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter och andra äganderätter, eller vars nedladdning, kopiering eller användning är föremål för ytterligare villkor, angivna eller outtalade. scannet.nu frånsäger sig allt ansvar för all skada som uppstår från besökarnas användning av webbplatsen, eller från någon nedladdning från dessa besökare av innehåll som publicerats där.

Innehåll publicerat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, som gjorts tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som scannet.nu länkar till och som länkar till scannet.nu. scannet.nu har ingen kontroll över dessa icke-scannet.nu-webbplatser och webbsidor och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida som inte kommer från scannet.nu, representerar eller antyder scannet.nu inte att det stöder en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. scannet.nu frånsäger sig allt ansvar för all skada som uppstår till följd av din användning av icke-scannet.nu-webbplatser och webbsidor.

Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Eftersom scannet.nu ber andra att respektera sina immateriella rättigheter, respekterar det andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som finns på eller länkas till av scannet.nu bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela SCANNET i enlighet med scannet.nu:s Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) policy. scannet.nu kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive vid behov eller lämpligt genom att ta bort det intrångsgörande materialet eller inaktivera alla länkar till det intrångsmaterial. scannet.nu kommer att avsluta en besökares åtkomst till och användning av webbplatsen om besökaren under lämpliga omständigheter är fast besluten att göra en upprepad intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter som tillhör scannet.nu eller andra. I fallet med en sådan uppsägning har scannet.nu ingen skyldighet att ge en återbetalning av eventuella belopp som tidigare betalats till scannet.nu.

Immateriella rättigheter. Detta avtal överför inte från scannet.nu till dig någon scannet.nu  eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart hos scannet.nu. scannet.nu, logotypen scannet.nu och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med scannet.nu, eller Webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör scannet.nu eller scannet.nu:s licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda scannet.nu eller tredje parts varumärken.

Annonser. scannet.nu förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.

Tillskrivning. scannet.nu förbehåller sig rätten att visa attributionslänkar som ”Blogg på scannet.nu”, temaförfattare och teckensnittstillskrivning i din bloggs sidfot eller verktygsfält.
Partnerprodukter. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners godkänner du den partners användarvillkor. Du kan när som helst välja bort deras användarvillkor genom att avaktivera partnerprodukten.

Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, erkänner och samtycker du till att användningen av domännamnet också omfattas av policyerna för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”), inklusive deras Registreringsrättigheter och -ansvar.

Ändringar. scannet.nu förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar i detta avtal innebär att du accepterar dessa ändringar. scannet.nu kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.

Uppsägning. scannet.nu kan avsluta din åtkomst till hela eller någon del av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt konto på scannet.nu (om du har ett), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det föregående, om du har ett konto för betaltjänster, kan ett sådant konto endast avslutas av scannet.nu om du väsentligt bryter mot detta avtal och inte lyckas åtgärda ett sådant brott inom trettio (30) dagar från det att scannet.nu meddelat dig detta; förutsatt att scannet.nu kan avsluta webbplatsen omedelbart som en del av en allmän avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Friskrivning från garantier. Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. scannet.nu och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Varken scannet.nu eller dess leverantörer och licensgivare lämnar någon garanti för att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomsten till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt skaffar innehåll eller tjänster via, webbplatsen på eget gottfinnande och risk.

Ansvarsbegränsning. scannet.nu, eller dess leverantörer eller licensgivare, kommer under inga omständigheter att hållas ansvariga med avseende på något ämne i detta avtal enligt något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan rättslig eller rättvis teori för: (i) några speciella, tillfälliga skador eller följdskador; (ii) Kostnaden för upphandling av ersättningsprodukter eller tjänster; (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data; eller (iv) för eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat till scannet.nu enligt detta avtal under tolv (12) månadersperioden före åtgärdsorsaken. scannet.nu har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av saker utanför deras rimliga kontroll. Det föregående ska inte gälla i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag.

Allmän representation och garanti. Du representerar och garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att ske i strikt överensstämmelse med scannet.nu:s sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive men inte begränsat till lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad , eller annat statligt område, angående onlinebeteende och acceptabelt innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar angående överföring av teknisk data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att bryta mot eller missbruka någon tredje parts immateriella rättigheter.

Skadeersättning. Du samtycker till att gottgöra och hålla scannet.nu, dess entreprenörer och dess licensgivare, och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot detta avtal.

Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan scannet.nu och dig angående ämnet för detta, och de får endast ändras genom ett skriftligt tillägg undertecknat av en auktoriserad chef för scannet.nu, eller genom att scannet.nu publicerar en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, om någon, föreskriver annat, kommer detta avtal, all åtkomst till eller användning av webbplatsen att styras av lagarna i staten Sverige, Europa, exklusive dess lagkonfliktbestämmelser och rätt plats för eventuella tvister som uppstår ur eller relaterade till något av detsamma kommer att avgöras av de statliga och federala domstolarna i Malmö, Sverige.

Med undantag för anspråk på föreläggande eller skälig lättnad eller anspråk angående immateriella rättigheter (som kan väckas vid vilken behörig domstol som helst utan att en borgen ställs), ska alla tvister som uppstår under detta avtal slutgiltigt avgöras i enlighet med de omfattande skiljedomsreglerna i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (”JAMS”) av tre skiljemän som utsetts i enlighet med sådana regler. Skiljeförfarandet ska äga rum i , på engelska och skiljedomens beslut kan verkställas i vilken domstol som helst.

Den rådande parten i varje åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal ska ha rätt till kostnader och advokatarvoden. Om någon del av detta avtal anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och verkan. Ett avstående från endera parten av något villkor eller villkor i detta avtal eller något brott därav, i något fall, kommer inte att avsäga sig sådana villkor eller något efterföljande brott mot dessa. Du kan överlåta dina rättigheter enligt detta avtal till vilken part som helst som samtycker till, och samtycker till att vara bunden av, dess villkor; scannet.nu kan överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal kommer att vara bindande för och kommer att vara till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna överlåtare.

Integritetspolicy

Vi driver scannet.nu och kan komma att driva andra webbplatser. Det är scannet.nu:s policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in när vi driver våra webbplatser.

Webbplatsbesökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer, samlar scannet.nu in icke-personligt identifierande information av den typ som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkpreferens, refererande webbplats och datum och tid för varje besöksbegäran. scannet.nu:s syfte med att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå hur scannet.nu:s besökare använder dess webbplats. Från tid till annan kan scannet.nu släppa information som inte är personligt identifierande i en sammanfattning, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

scannet.nu samlar också in potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP)-adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på scannet.nu bloggar/sajter. scannet.nu avslöjar endast inloggade användares och kommentatorers IP-adresser under samma omständigheter som de använder och avslöjar personligt identifierande information som beskrivs nedan, förutom att kommentatorns IP-adresser och e-postadresser är synliga och avslöjas för administratörerna för bloggen/webbplatsen där kommentaren var kvar.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare på scannet.nu:s webbplatser väljer att interagera med scannet.nu på sätt som kräver att scannet.nu samlar in personligt identifierande information. Mängden och typen av information som scannet.nu samlar in beror på typen av interaktion. Vi ber till exempel besökare som registrerar sig på scannet.nu att ange användarnamn och e-postadress. De som deltar i transaktioner med scannet.nu ombeds att tillhandahålla ytterligare information, inklusive vid behov den personliga och finansiella information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall samlar scannet.nu in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med scannet.nu. scannet.nu avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att tillhandahålla personligt identifierande information, med den varningen att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Aggregerad statistik

scannet.nu kan samla in statistik om beteendet hos besökare på sina webbplatser. scannet.nu kan visa denna information offentligt eller tillhandahålla den till andra. scannet.nu  avslöjar dock inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierande information

scannet.nu avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de av sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver känna till denna information för att kunna behandla den på scannet.nu:s vägnar eller för att tillhandahålla tjänster tillgängliga på scannet.nu:s webbplatser, och ( ii) som har gått med på att inte avslöja det för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda scannet.nu:s webbplatser samtycker du till överföring av sådan information till dem. scannet.nu kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon. Förutom till sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer, enligt beskrivningen ovan, avslöjar scannet.nu potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast som svar på en stämning, domstolsbeslut eller annan statlig begäran, eller när scannet.nu i god tro anser att avslöjandet är rimligen nödvändigt för att skydda egendom eller rättigheter som tillhör scannet.nu, tredje part eller allmänheten i stort. Om du är en registrerad användare av en scannet.nu-webbplats och har angett din e-postadress, kan scannet.nu ibland skicka ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om din feedback eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med scannet.nu och vår Produkter. Om du skickar en förfrågan till oss (till exempel via e-post eller via någon av våra feedbackmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att förtydliga eller svara på din förfrågan eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. scannet.nu vidtar alla rimligen nödvändiga åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Cookies

En cookie är en rad information som en webbplats lagrar på en besökares dator, och som besökarens webbläsare tillhandahåller till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. scannet.nu använder cookies för att hjälpa scannet.nu att identifiera och spåra besökare, deras användning av scannet.nu-webbplatsen och deras inställningar för webbplatsåtkomst. scannet.nu-besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare på att vägra cookies innan de använder scannet.nu:s webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på scannet.nu:s webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Företagsöverlåtelser

Om scannet.nu, eller i stort sett alla dess tillgångar, förvärvades, eller i det osannolika fallet att scannet.nu går i konkurs eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av tillgångarna som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du accepterar att sådana överföringar kan förekomma, och att alla förvärvare av scannet.nu kan fortsätta att använda din personliga information enligt vad som anges i denna policy.

Annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av reklampartner, som kan sätta cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar en onlineannons till dig för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör att annonsnätverk bland annat kan leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig. Denna integritetspolicy täcker användningen av cookies av scannet.nu och täcker inte användningen av cookies av någon annonsör.

Ändringar av sekretesspolicyn

Även om de flesta ändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan scannet.nu ändra sin integritetspolicy då och då och efter scannet.nu:s eget gottfinnande. scannet.nu uppmuntrar besökare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar i dess sekretesspolicy. Om du har ett Scant.nu-konto kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan ändring.